gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høring- og innspillskonferanse 2019

Den 14.mai ble det arrangert høring- og innspillskonferanse i Norsk-Finsk vannregion

Tirsdag 14.mai ble det arrangert en høring- og innspillskonferanse i forbindelse med oppdatering av vannforvaltningsplan for Norsk-Finsk vannregion. Målgruppen for konferansen var interesseorganisasjoner, sektormyndigheter og andre interesserte.

Konferansen bidro til informasjonsflyt og dialog mellom de ulike aktørene i vannforvaltningen. Samlingen la også grunnlag for mange gode diskusjoner om det videre vannforvaltningsarbeidet.

Presentasjoner fra konferansen

Høring av planprogram og hovedutfordringer (Fylkeskommunen)

Miljøtilstand og utfordringer (Fylkesmannen)

Vannkraft og vannmiljø (NVE)

Lakseparasitten Gyrdactylus salaris (Mattilsynet)

Det lokale vannforvaltningsarbeidet (Tana vannområde)

 

Publisert: 22. mai 2019 Sist oppdatert: 22. mai 2019