gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Det registreres mye Pukkellaks i norske elver - Lokale fiskere oppfordres til å bidra med prøver og fangstmeldinger

I løpet av få uker har det kommet inn mange registreringer av Pukkellaks i norske elver, og de største registreringene er gjort i elver i Finnmark. Arten er på svarteliste over fremmede arter i kategorien "høy risiko".

Pukkellaksen stammer fra tidligere utsettinger i Russland, og er uønsket i norsk natur på grunn av negative effekter på både laks, ørret og hele økosystem. Blant negative effekter nevnes sykdommer, parasitter og konkurranse med stedegen fisk om gytehabitat. Det er i elvene i Finnmark det meldes om store antall pukkellaks, for eksempel anslår snorklere at det er 1200 pukkellaks i Komagelva.

Oppfordres til forskningsdugnad  

Det er fortsatt mye usikkerhet i hvordan pukkellaksen påvirker stedegen fisk og økosystem negativt. Forskere oppfordrer derfor alle til å bidra med innsending fangstsstatistikk og materiale. Forskere ber også folk åpne buken på fisken de fanger, og etter hvert se om de har gytt, samt se etter død pukkellaks i elvene utover i august og september.

Følg denne linken for mer informasjon om hvordan da kan bidra i dugnadsarbeidet: http://nina.no/Aktuelt/Nyhetsartikkel/ArticleId/4310/Pukkellaks-registrert-i-nesten-120-elver-over-hele-landet  

 

Moatti vahkus leat dieđihuvvon ollu ruoššaluossaregistreremat Norgga jogain, ja stuorámus registreremat leat leamaš Finnmárkku jogain. Dát šládja lea vieris šlájaid čáhppeslistui merkejuvvon ja árvvoštallojuvvon leat "alla riska"-dásis.

Ruoššaluossa boahtá das go dat lea čáziide luitojuvvon Ruošša bealde, ja dat ii leat sávvojuvvon Norgga lundui go das leat heajos váikkuhusat sihke lussii, dápmohii ja oppa ekovuogádahkii. Vejolaš negatiiva váikkuhusaid ovdamearkan namahuvvojit dávddat, parasihtat ja gilvaleapmi báikkálaš luosain gođđosajiid alde. Finnmárkku jogain dat leat dieđihuvvon eanemus ruoššaluosaid oidnomat, ovdamearkka dihtii árvvoštallet snorkalastit ahte leat sullii 1200 ruoššaluossa Stuorrajogas.

Ávžžuhuvvo dutkat dili álbmogassii dahje veahkkálagaid

Ain lea stuorra eahpesihkkarvuohta das mo ruoššaluossa negatiivvalaččat váikkuha báikkálaš guliide ja ekovuogádahkii. Danne dutkit ávžžuhit buohkaid veahkehit dán barggus sáddedettiineaset sálašstatistihka ja dakkár dutkanmateriála go čuomasiskosiid ja govaid. Dutkit gohččot maid olbmuid čollet guliid maid goddet ja iskkastit leat go gođđan, ja vel dárkot leat go jápma ruoššaluosat jogain borgemánus ja čakčamánus.

Mađe eanet dieđut sáddejuvvojit, dađe buoret lea vuođđu árvvoštallat váikkuhusaid!

Dán liŋkka bokte gávnnat eanet dieđuid dan birra movt sáhtát veahkehit dutkamis ruoššaluosa.

 

Publisert: 01. august 2017 Sist oppdatert: 01. august 2017