gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klima- og miljødepartementet utsetter godkjenning

I et brev fra Klima- og miljødepartementet kommer det fram at man tar sikte på å fullføre den sentrale godkjenningen av de regionale vannforvaltningsplanene i løpet av juni 2016.

Opprinnelig skulle planene vært godkjent innen mars 2016. Videre skriver Klima- og miljødepartementet at de "i forbindelse med godkjenningen kan fastsette slike endringer i planen som finnes påkrevd ut fra hensynet til rikspolitiske interesser", og at slike endringer kan omfatte vedtatte miljømål og eventuell bruk av unntaksparagrafene §9 til 12 i vannforskriften.

En konsekvens av dette er at databasen Vann-Nett holdes stengt for redigering fram til rapporteringen til ESA er fullført i august 2016. Innlegging av ny kunnskap i Vann-Nett må altså avvente til etter sommeren.

Publisert: 20. april 2016 Sist oppdatert: 25. april 2016