gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i regional referansegruppe

Det ble holdt et møte for den regionale referansegruppa i Vadsø den 30. mai hvor man drøftet de vestentlige vannforvaltningsspørsmålene for Finnmark.

Referansegruppa for vannregion Finnmark hadde møte i Vadsø onsdag den 30.05.2012. Gruppen  drøftet utkastet til dokumentet "vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark".

Dokumentet angir hovedutfordringer og satsingsområder for vannforvaltningen, og dermed føringer for det videre arbeidet fram mot ny forvaltningsplan for vann (2016-2021). Dokumentet gir en oversikt over kunnskapsgrunnlaget og forslag til framtidige prioriteringer: Hvordan påvirkes våre innsjøer, vassdrag, grunnvann og kystvann av menneskelig aktivitet? Hva er miljøtilstanden og hvilke utfordringer har vi framover?

Referansegruppa får høringsutkastet til gjennomsyn og drøfting før det formelt sendes på offentlig høring i perioden 1. juli - 31. desember 2012.

Det var ønske om bred deltakelse i behandlingen av høringsutkastet. Møtet i referansegruppa var derfor åpent for alle regionale organisasjoner og interessenter som berøres av eller har interesser i vannforvaltningen.