gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannregionutvalget

Det arrangeres møte i vannregionutvalget (VRU) for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion tirsdag 20. oktober 2015. Her finnes reviderte utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram.

Torhop, Tana. Foto: Frank Marin Ingilæ

Forvaltningsplaner med tiltaksprogram og handlingsprogram er reviderte, og vil legges frem på VRU-møtet. Formålet med møtet er godkjenning i VRU av de regionale vannforvaltningsplanene med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram.


Frist for 2. gangs høring var 10.04.2015. Det kom 14 høringsuttalelser, og disse vil oppsummeres på møtet. På møtet vil det også gjøres endringer i plandokumentene basert på høringsinnspillene, i tilegg til rettelser i tallmaterialet. Vedtatte versjoner av plandokumentene publiseres i etterkant av møtet.