gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Norsk-finsk samarbeid om miljøforvaltning langs Tanavassdraget

Tana kommune, ELY- senteret i Lappland og andre involverte skal i interreg-prosjektet «Felles miljøforvaltning langs Tanavassdraget» sikre det unike miljøet i det grensekryssende vassdraget.

<p>Skiippagurra, Tana. Foto av Frank Martin Ingilæ</p>

Finnmark fylkeskommunen er medfinansiør av prosjektet. Prosjektet vil sikre oppfølging av den regionale vannforvaltningsplanen for Norsk-finsk vannregion. Samtidig som det grensekryssende samarbeidet vil styrkes gjennom felles kartlegging, planlegging og utveksling av erfaringer. Samarbeidsprosjektet skal pågå i periodene 2017-2019.

Interreg-prosjektet har flere delmål:

 • Kartlegging og restaurering av vandringshinder for fisk
 • Norsk-finsk forskningsdata om utbredelsen av laks, ørret og røye skal sammenstilles og gjøres tilgjengelig i en felles database
 • Felles overvåkingsprogram av vannmiljøet
 • Felles kunnskapsbase om naturmangfold i Tanaelva   

Prosjektpartnere

 • Natural Resources Institute (LUKE)
 • Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF)
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Statens vegvesen (SVV)
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Karasjok kommune
 • Utsjoki kommune

 

Fisken skal fram!

Veier og andre fysiske strukturer kan skape vandringshinder for fisk. Som et eget delmål skal finske og norske aktører utveksle erfaringer og samarbeide i videre kartlegging. Samtidig skal allerede eksisterende vandringshinder fjernes slik at fisk kan ta i bruk viktige gyte- og oppvekstområder gjort utilgjengelig som følge av menneskeskapte hindringer. Seminaret om vandringshinder ble arrangert i Rovaniemi tidligere denne måneden. Liknende møter vil arrangeres ettersom prosjektet pågår. Program og presentasjoner fra seminaret finner dere her

 

Utbedring av vandringshinder i Savkadasjohka: Drivtellinger i ettertid har vist at både sjøørret og laks nå kommer seg forbi det tidligere vandringshinderet (Foto: Knut Aune Hoseth og Jørn Stefan Opdahl)Utbedring av vandringshinder i Savkadasjohka: Drivtellinger i ettertid har vist at både sjøørret og laks nå kommer seg forbi det tidligere vandringshinderet (Foto: Knut Aune Hoseth og Jørn Stefan Opdahl)

 

Publisert: 04. desember 2017 Sist oppdatert: 04. desember 2017