gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Andregangshøring av regional vannforvaltningsplan

Det har vært en ny høringsrunde på enkelte deler av den regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark og grensevassdragene (2016-2021). Høringsperioden varte i 6 uker, fra 27. februar til 10. april 2015.

Etter den første høringsperioden i 2014 har det blitt gjort en del arbeid i utpekingen av sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF) og miljømål, samt en opprydding i unntak og utsatte frister for å oppnå miljømål for andre vannforekomster. På bakgrunn av dette ønsket derfor Finnmark fylkeskommune å legge enkelte kapittel fra vannforvaltningsplanen ut på ny, offentlig høring. Dette var både for å ivareta mulighetene til å komme med innspill til de delene av planen hvor det har blitt foretatt vesentlige endringer, samt for å gi planen legitimitet.

Høringsperioden varte i 6 uker, jf. plan- og bygningslovens krav etter § 8-3.

Høringsdokumentene har også blitt oversatt til finsk og sendt til den regionale myndigheten i Finland, ELY-keskus.

Høringsinnspill

Det har kommet 10 høringsinnspill. Innspillene vil bli vurdert og nødvendige endringer i plandokumentet foretas.

Naturvernforbundet i Finnmark

Statkraft

Pasvik Kraft

NVE

SydVaranger Gruve AS

Alta Laksefiskeri Interessentskap

Tana kommune

Sør-Varanger kommune

Energi Norge

Fiskarlaget Nord

Pasvik og Neiden vannområdeutvalg

Fiskeridirektoratet