gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Oppdatering i klassifiseringen

Miljødirektoratet har sendt et brev om oppdateringen av klassifiseringsrutiner, i henhold til veilederen fra 2013.

Klassifiseringsrutiner er nå oppdatert i Vann-Nett, slik at de er i tråd med gjeldende veileder.

I denne sammenhengen har klassegrenser for jern, mangan og KOFmangan tatt ut, da målinger slo feilaktig ut og førte til dårligere tilstand. Det er laget en oversikt over hvilke vannforekomster som vil få endret økolgisk tilstand som følge av dette.