gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional høringskonferanse for Finnmark vannregion og grensevassdragene

Den 3. desember 2014 ble det holdt en regional høringskonferanse for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion. Målet var å formidle og diskutere innholdet i høringsutgaven av den regionale vannforvaltningsplanen.

Konferansen ble holdt i Vadsø, og både representanter fra sektormyndigheter, kommuner, vassdragsregulanter, fylkeskommunen, interesseorganisasjoner og andre aktører deltok. Formålet med høringskonferansen var å presentere og diskutere innholdet i høringsdokumentene, og skape en arena for dialog mellom ulike aktører om de temaene som er viktige i Finnmark.

Programmet for konferansen er tilgjengelig her.

En deltakeroversikt er tilgjengelig her.

Presentasjonene fra konferansen er tilgjengelige her:

Tema 1: Om kunnskapsgrunnlaget, planprosessen og plandokumentene

Regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene

Kerry Agustsson - FFK

Kunnskapsgrunnlaget

Eirik Frøiland - Fylkesmannen i Finnmark

Den lokale prosessen – erfaring fra arbeidet i vannområdet Alta/Kautokeino/Loppa/Stjernøya

 Bjørnar Strøm-Hågensen - Alta kommune

Tema 2: Biologiske påvirkninger

Tiltak mot Gyrodactylus salaris.

Marthe Iren Brundtland - Mattilsynet

Tema 3: Forurensning

Forurensning i Finnmark: hva er de største utfordringene?

Eirik Frøiland - Fylkesmannen i Finnmark

Prosjekt Ren Havn Hammerfest

Tor Harry Bjørn - Hammerfest kommune

Tema 4: Fysiske inngrep

Statens vegvesen: Arbeid med fiskevandringshindre

Presentert av FFK. Statens vegvesen kunne dessverre ikke delta på konferansen etter endring av møtedato. En presentasjon av tiltakene ble lagt fram av FFK etter avtale med Statens vegvesen

Vannkraft, fysiske inngrep og vannforskriften

Gunnar Kristiansen - NVE

Synspunkt fra regulant

 Statkraft ved Hege Hartveit

Synspunkt fra regulant

Pasvik kraft ved Monica Jerijærvi

Tema 5: Innspill fra andre sektormyndigheter og interessenter

Hvor viktig er vannkvalitet for fiskerinæringen?

Fiskarlaget Nord ved Cecilie Rockwell

SABIMA

 Ved Silje Helen Hansen

Naturvernforbundet/FNF

Ved Gunnar Reinholdtsen

Karasjok kommune ved Jan Gunnar Johansen (kun muntlig)

Tanavassdragets fiskeforvaltning ved Narve Johansen (kun muntlig)

Publisert: 03. desember 2014 Sist oppdatert: 03. juni 2016