gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsutkast - Regional vannforvaltningsplan i Finland og Roof Report

Den regionale vannforvaltningsplanen for Tana, Neiden og Pasvik i Finland var på høring fra 1. oktober 2014 til 31. mars 2015, sammen med det overordnede kapittelet "Roof Report".

Vannområdene Tana, Neiden og Pasvik inngår i den Norsk-finske vannregionen. Norge og Finland har utarbeidet regionale planer for områdene på hver sin side av grensen. Det siktes mot å ha felles planer i løpet av neste planperiode (2016-2021).

Den finske planen for Tana, Neiden og Pasvik i Finland er tilgjengelig via nettsiden til den regionale finske myndigheten: ELY-keskus i Lappland.
Planen er oversatt til norsk, og er på høring fra 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.

Planen er tilgjengelig hos ELY-keskus Lappland.

Innspill til den finske planen kan leveres direkte til finske myndigheter på kirjaamo@lappi@ely-keskus.fi, eller til norske myndigheter - se nederst på siden for kontaktinformasjon.

Som et ledd i samarbeidet om den Norsk-finske vannregionen har Norge og Finland utarbeidet et overordnet kapittel, som heter Roof Report, som blir et vedlegg til de regionale planene. Dette kapittelet sammenligner metodikk og organisering, samt skildrer samarbeidet som gjenstående utfordringer. Roof Report følger finsk høringperiode, som er fra 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.

Den regionale vannforvaltningsplanen for Tana, Neiden og Pasvik på norsk side var på høring fra 1. juli til 31. desember 2014. Innspill til planen for den norske delen av vannregionen vil bli vurdert, og nødvendige endringer foretas før planen skal godkjennes i fylkesting innen 1. juli 2015. Se regional side for Norsk-finsk vannregion for mer informasjon. .

Høringsuttalelse sendes til:
Vannregionmyndigheten v/Finnmark fylkeskommune
Fylkeshuset
9815 Vadsø

eller per e-post til postmottak@ffk.no.

Tittelfelt merkes "Høringsuttalelse til den regionale vannforvaltningsplanen for Finnmark"