gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tilskudd til vanntiltak i 2016

Miljødirektoratet deler årlig ut støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet. Nå har man mulighet til å søke om midler for 2016. Søknadsfristen er 15. januar 2016.

Foto: Frank Martin Ingilæ

Miljødirektoratet har ansvaret for koordinering og fremdrift av vannforvaltningsarbeidet, og deler gjennom dette årlig ut støtte til tiltak for bedre vannmiljø. I 2015 fikk 30 ulike tiltak knyttet til vannforvaltning en samlet støtte på nesten 9 millioner kroner. Nå har man mulighet til å søke om midler for 2016.

Her kan du lese mer om prosjektene som fikk støtte i 2015.

På Miljødirektoratets nettsider står det at vannområdeutvalg, interkommunale vannprosjekter, kommuner, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner kan få tilskudd til blant annet:

  • Tiltak, tilrettelegging og organisering knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • Informasjon knyttet til arbeidet i vannområder og vannregioner
  • Utredninger og andre tjenestekjøp

Søknad om tilskudd skal sendes til Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen de fristene som blir kunngjort i årlig rundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Se regjeringens hjemmesider for mer informasjon om tilskuddsordninger til naturforvaltningstiltak i 2016.

Her finner man også mer informasjon om hva søknaden bør inneholde. Kommunene oppfordres til å be om råd og veiledning fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen eller Miljødirektoratet. Søknader om tilskudd til tiltak som inngår som en del av arbeidet med de regionale vannforvaltningsplanene og prosjekter som har overføringsverdi til andre vannområder vil bli prioritert.

Publisert: 07. desember 2015 Sist oppdatert: 07. desember 2015