gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2016-2021

På denne siden finner du den endelige vannforvaltingsplanen for Norsk-finsk vannregion i norsk, samisk og finsk utgave. Tilsvarende dokumenter for Finnmark vannregion på norsk og samisk er tilgjengelig på vannregionens egen nettside.

Vannforvaltningsplanene for Finnmark er regionale planer utarbeidet etter plan- og bygningsloven og vannforskriften, og ble vedtatt av fylkestinget i Finnmark 9. desember 2015. I følge vannforskriften skulle planene også godkjennes sentralt, og denne myndigheten ble delegert til Klima- og miljødepartementet (KLD). Den 1. juli 2016 godkjente KLD vannforvaltningsplanene for Finnmark, med visse endringer.

Komplett plan består av tre deler: Selve plandokumentene slik de forelå etter godkjenning i fylkestinget, fylkestingsvedtaket og godkjenningsbrevet fra KLD.

Her kan du lese en oppsummering av godkjenningsbrevene. Brevene i sin helhet er tilgjenglige for nedlasting nederst på siden.

Du kan lese om godkjenningen i fylkestinget her.

De endelige plandokumentene for 2016-2021 på norsk, finsk og samisk kan du laste ned fra boksen "Plandokumenter" på denne siden.

Høring av regional plan og tiltaksprogram

Den regionale vannforvaltningsplanen og det tilhørende tiltaksprogrammet ble sendt på høring to ganger. Første høringsperiode varte fra juli til desember 2014. Andre høringsperiode omfattet kun deler av planen, og varte fra februar til april 2015.

Planprogram

I følge plan- og bygningsloven  må alle regionale planer ha et planprogram. Planprogrammet for vannforvaltningsplanen beskriver hvordan arbeidet i vannregionen skal organiseres og utføres, samt hvilke frister man må forholde seg til. Planprogrammet inneholder også en geografisk beskrivelse av planområdet (vannregionen og vannområdene), hvem som deltar, hvordan samarbeid og medvirkning skal sikres, og hva man ønsker å oppnå med planen. Planprogrammet ble sendt på høring i 2011, og ble endelig vedtatt i Fylkestinget i desember samme år.

Planprogrammet for Finnmark vannregion er tilgjengelig på norsk, samisk og finsk:

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Finnmark 2016-2021» beskriver de viktigste utfordringene vi står overfor med hensyn til å nå målet om et godt vannmiljø innen 2021. Dokumentet skulle besvare følgende spørsmål:

  1. Hva er de viktigste utfordringene i vår vannregion, og i hvert vannområde?
  2. Hva er de største påvirkningene på vannmiljøet i vår region, og i hvert vannområde?
  3. Hvilke vannforekomster er i risiko for ikke å ha god eller svært god miljøtilstand innen 2021?
  4. Hvilke tema og områder bør vi prioritere å jobbe med fram mot 2021?

Gjennom arbeidet med «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» kom man fram til flere forhold som påvirker vannmiljøet i Finnmark negativt. Man avdekket imidlertid også et stort behov for kunnskapsinnhenting, blant annet med tanke på grad av påvirkning. De mest vesentlige påvirkningene ble prioritert videre i arbeidet med forvaltningsplan og tiltaksprogram. Mangelfull kunnskap om vannforekomstenes miljøtilstand skapte ytterligere utfordringer, og bidro til å gjøre det vanskelig å skaffe et godt nok grunnlag for vurdering av risiko.

«Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» var på høring i perioden juli 2012 til januar 2013, og er tilgjengelig på norsk og finsk. Dokumentet «Bedre vanntilstand i samarbeid» oppsummerer de vesentlige spørsmålene for Tana, Neiden og Pasvik i Finland, og har blitt oversatt til norsk.

Publisert: 15. januar 2016 Sist oppdatert: 15. januar 2016