gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåking

Det har blitt utarbeidet et forslag til regionalt overvåkingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion. Forslaget ble presentert i et møte i vannregionutvalget den 20. februar 2014, og ble i etterkant oversendt Miljødirektoratet.

Det regionale overvåkingsprogrammet skal gi en oversikt over behovet for problemkartlegging, tiltaksrettet overvåking og basisovervåking i vannregionene. Det består av ti tabeller i Excel-format, én for hvert av de ti vannområdene i Finnmark, i tillegg til et dokument som inneholder bakgrunnsinformasjon om blant annet ansvarsfordeling og de ulike typene overvåking.

Fylkesmannen i Finnmark har laget forslaget til problemkartlegging og tiltaksrettet overvåking, basert på informasjon fra databasen Vann-Nett.no og behovet for ytterligere kartlegging og undersøkelser. Sektormyndigheter og prosjektledere i vannområdene har blitt bedt om innspill. Basisovervåkingen er utarbeidet av Miljødirektoratet, i samarbeid med andre direktorater.

Hver av de ti Excel-tabellene har egne faner hvor det presenteres forslag til hvor man bør gjennomføre henholdsvis problemkartlegging, tiltaksovervåking og basisovervåking for å imøtekomme kravene i vannforskriften. For hver enkelt vannforekomst som er i risiko er det foreslått:

  • Hvilket kvalitetselement som bør overvåkes
  • Perioden det bør overvåkes i
  • Hvor mange prøver som bør tas per år
  • Hvor mange år det bør være mellom hver prøvetaking
  • Antall overvåkingsstasjoner

En oversikt for hvert vannområde samt en finansieringsplan finnes også i hver tabell. Finansieringsplanene er på dette tidspunktet svært mangelfulle, ettersom informasjon om kostnader ikke er innhentet.

Overvåkingsprogrammet skal oppdateres jevnlig. Innspill og forslag til det regionale overvåkingsprogrammet kan sendes til vannregionmyndigheten ved Finnmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Finnmark sin Miljøvernavdeling.