gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Vannregion Rogaland

Vannregion Rogaland har en utbredelse på omlag 12 722 km2. Vannregionen består i hovedsak av Rogaland fylke, men også mindre arealer fra grenseområdene til Hordaland, Telemark og Agder fylkene inngår i vannregionen. Dette skyldes at grensene følger nedbørfelt og ikke fylkesgrenser.

Inndeling: 

Vannregionen er delt inn i fire vannområder; Dalane, Jæren, Haugalandet og Ryfylke.


Påvirkninger på vannet: 
Vi har mye vann med god vannkvalitet i vannregion Rogaland, egnet for både bading, drikkevann og til næringsutvikling. Likevel har vi flere utfordringer for vannmiljøet. De tre største menneskeskapte påvirkningene som medfører redusert vannkvalitet eller redusert biologisk mangfold i vann i Rogaland er; sur nedbør fra langtransportert forurensning, avrenning fra landbruk og påvirkning fra vannkraftreguleringer.

Publisert: 15. oktober 2014 Sist oppdatert: 15. oktober 2014