gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

46 høringsuttalelser om vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Rogaland fylkeskommune har mottatt 46 høringsuttalelser til vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland. Høringsuttalelsene kan du lese her.

Dokumentene fra høringsperioden, finner du her.

Høringsfristen var 31. desember 2012. Det er mottatt 46 høringsuttalelser.

Mottatte høringsuttalelser vurderes nå. Med bakgrunn i mottatte innspill, blir det utarbeidet en revidert utgave av dokumentet "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland".
Revidert forslag til "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for Vannregion Rogaland", fremlegges for behandling/godkjenning på møte i Vannregionutvalget 20. februar 2013.


Høringsuttalelser:

Kommuner:
Forsand kommune
Gjesdal kommune
Hjelmeland kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Odda kommune
Randaberg kommune vedtak og saksfremlegg
Sauda kommune
Sola kommune
Strand kommune
Time kommune
Tysvær kommune
Vindafjord kommune

Etater:
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Fiskeridirektoratet, Region Sør
Fylkesmannen i Rogaland
Jernbaneverket
Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)
Kystverket
Mattilsynet
Mattilsynet, Distriktskontoret for Midt-Rogaland
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region Sør
Statens vegvesen

Interesseorganisasjoner, næringer og firmaer:
Aktieselskabet Saudefaldene
Alsaker fjordbruk AS
Bioforsk Særheim
Blue Planet    vedlegg 1    vedlegg 2    vedlegg 3    vedlegg 4    vedlegg 5    vedlegg 6
Bremnes Seashore
Energi Norge
Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL)
Haugaland Kraft AS
Havforskningsinstituttet
IVAR
Lyse produksjon AS       vedlegg
Marineharvest
NIFES
Norges fiskarlag
Norges geologiske undersøkelser (NGU)
Norsk Industri
Norsk landbruksrådgiving Dalane
Norsk landbruksrådgiving Rogaland
Norsk Vann
Rogaland bondelag
SABIMA-SRN-FRIFO
Salmon Group AS
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF), Rogaland

Publisert: 02. juli 2013 Sist oppdatert: 15. juni 2015