gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser

Det er totalt kommet inn 65 høringsuttalelser til regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland. Uttalelsene kan du laste ned under. 

Høringsdokumentene for planperioden 2016 - 2021 finner du her

Det er i løpet av høringsperioden kommet inn 65 uttaler til planen. Uttalene blir i løpet av januar/februar gjennomgått og vurdert av Vannregionmyndigheten. 

Nasjonale og regionale myndigheter / instanser(11): 

- Miljødirektoratet (oversendelsesbrev, vedlegg 2: Innspill til tiltakstabell, vedlegg 3: Miljømål i regulerte vassdrag

- Forsvarsbygg

- Jernbaneverket 

- Norges vassdrags- og energidirektorat

 -Kystverket, (vedlegg

- Direktoratet for mineralforvaltning

- Fylkesmannen i Rogaland, (vedlegg - forslag til utpeking av sterkt modifiserte vannforekomster og miljømål

- Fylkesmannen i Vest-Agder

- Mattilsynet Regionkontoret for Rogaland og Agder

- Statens vegvesen Region Vest

 - Fiskeridirektoratet Region Sør

 

Kommuner og interkommunale selskaper (21): 

- IVAR - Interkommunalt vannverk i Rogaland

- Bjerkreim kommune

- Eigersund kommune

- Etne kommune

- Finnøy kommune

- Gjesdal kommune

- Haugesund kommune vedtak / saksfremlegg

- Hjelmeland kommune

- Hå kommune

- Klepp kommune

- Odda kommune

- Randaberg kommune

- Sandnes kommune

- Sola kommune - saksfremlegg

- Sokndal kommune 

- Stavanger kommune

- Strand kommune

- Suldal kommune

- Time kommune

- Tysvær kommune

- Vindafjord kommune 

 

Næringsaktører (10):

- Norsk Hydro

- Hydro aluminium Karmøy

- Alsaker Fjordbruk AS

- Haugaland Kraft

- Hydro Energy

- Marine Harvest

- Saudafaldende

- Statkraft Energi

- Titania AS

- Lyse Produksjon (vedlegg 1: Innspill SMVF og MSM, vedlegg 2: Oversikt over gjennomførte /planlagte tiltak/undersøkelser

 

Næringsorganisasjoner (10): 

- Blue Planet

- Energi Norge

- FHL - Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

- NHO - Næringslivets hovedorganisasjon

- Norsk landbruksselskap - Dalane

- Norsk landbruksselskap - Rogaland

- Noregs Fiskarlag

- Norsk Industri

- Norsk Rederiforbund

- Rogaland bondelag

 

Interesseorganisasjoner (11):

- Eigersund jeger- og fiskerforening

- Forum for Natur og Friluftsliv

- Forbrukerrådet

- Landssammenslutningen av vannkraftkommuner

- Naturvernforbundet

- Norsk friluftsliv

- Norsk Vann

- Norske lakseelver og Norges bondelag

- Norske lakseelver

- Røldal Grunneigarlag

- Zero

 

Forskning og undervisning (2):

- NIVA

- Universitetet i Stavanger 

Publisert: 17. desember 2014 Sist oppdatert: 17. desember 2014