gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vannregionutvalget 8. mai 2014

Torsdag 8. mai skal vannregionutvalget ha sitt siste møte før høringsforslag til regional plan og regionalt tiltaksprogram for Vannregion Rogaland, skal behandles i fylkesutvalgene i de fem fylkene. Fylkesutvalgene bes deretter godkjenne dokumentene for utsendelse på høring.

Vannregionutvalget skal 8. mai behandle høringsforslag til regional plan og regionalt tiltaksprogram for Vannregion Rogaland før oversendelse til behandling, i fylkesutvalgene i de fem fylkene. Fylkesutvalgene bes deretter godkjenne dokumentene for utsendelse på høring.

Vedlagt ligger møteinnkallingen og forslaget til regional plan og regionalt tiltaksprogram.


Om høringsperioden:
Forusatt godkjenning fra fylkesutvalgene skal høringsforslagene til regional plan og regionalt tiltaksprogram sendes på høring 1. juli 2014, med høringsfrist 31. desember 2014.

Det planlegges både en nasjonal og en regional høringskonferanse;
Nasjonal høringskonferanse; 28. og 29. oktober, sted; Rica Nidelven hotell, i Trondheim.  
Regional høringskonferanse; høst 2014. Tid og sted er ikke fastsatt ennå.

Dokumenter til møte i vannregionutvalget 8. mai;
Møteinnkalling til møte 8. mai
Utkast - Høringsforslag Regional plan for vannforvaltning i Vannregion Rogaland
Utkast - Høringsforslag Regionalt tiltaksprogram for Vannregion Rogaland

Publisert: 10. juli 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015