gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Vannregionutvalget 8. mai

Vannregionutvalget ga i møtet 8. mai, sin tilslutning til høringsforslagene til;
- Regional plan for vannforvaltning for Vannregion Rogaland
- Regionalt tiltaksprogram for Vannregion Rogaland

Vannregionutvalget ga i møtet 8. mai, sin tilslutning høringsforslagene til;
- Regional plan for vannforvaltning for Vannregion Rogaland
- Regionalt tiltaksprogram for Vannregion Rogaland

Dokumentene oversendes nå planmyndighetene i vannregionen, som behandler sak om høring og offentlig ettersyn.

Regional høringskonferanse planlegges arrangert 3. oktober 2014. Mer informasjon om dette kommer senere.

Link til møtereferatet, se vedlegg nedenfor.

Vedlegg:
- Referat fra møte i vannregionutvalget 8. mai 2014


Publisert: 10. juli 2014 Sist oppdatert: 10. juni 2015