gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringskonferanse om regional vannforvaltningsplan

Hold av dagen 3. oktober! Vannregion Rogaland arrangerer høringskonferanse, og vil gjerne at DU kommer for å si DIN mening om høringsdokumentene! Hvilke miljøtiltak skal vi prioritere frem mot 2021? Er miljømålene ambisiøse nok? eller - er det tiltaksområder som er helt glemt bort? 

Hva mener du? - Møt opp og diskuter. 

Foto: Njål Vadla

Tid:
fredag 3. oktober 2014, kl 9-15 
Sted: Scandic Stavanger City hotel, Reidar Berges gate 7, Stavanger
 
Målgruppe: Åpent for alle, men antatt målgruppe er offentlig forvaltning, berørte sektormyndigheter og kommuner (administrasjon og politikere), regional referansegruppe og nærings- og interesseorganisasjoner. 
Hensikt: 
- Informere om forslag til regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannforvaltning
- Gi informasjon om status for miljøtilstand og utfordringer for vannmiljøet i vannregionen, slik det fremkommer i høringsdokumentene
- Gi anledning til å stille spørsmål og diskutere innholdet i plandokumentene og planprosessen
Påmelding:
Påmelding skjer på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside: www.rogfk.no, under arrangementer. 
Det er begrenset antall plasser, så tidlig påmelding anbefales. 
Frist: Påmelding innen 19. september 
Program: 
For program, last ned her.
Publisert: 02. oktober 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015