gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Presentasjoner fra høringskonferansen

Takk til alle som deltok på den regionale høringskonferansen den 3. oktober. Dere bidro til god debatt og dialog om innholdet i forslag til regional plan og tiltaksprogram. Spesielt takk til alle som hadde presentasjoner og innlegg. Presentasjonene er nå samlet og kan lastes ned under. 

Presentasjonene er alle i pdf-format.

Program

Presentasjoner i hovedsal:
Kort innføring i planprosessen og høringsdokumentene, Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune
Om kunnskapsgrunnlaget og overvåkingsbehov, Ørjan Simonsen, Fylkesmannen i Rogaland
Utfordringene for anadrom fisk i laksevassdragene våre, Steinar Sandøy, Miljødirektoratet
Parallellsesjon vannkraft:
Oppfølging av vannkraftspåvirkning i regionalplanen, Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune
Vannkraft - påvirkning, miljømål og virkemidler, Anne Cathrine Sverdrup, NVE- Region Sør

Parallellsesjon landbruk:
Landbruket på regionalt nivå, Hadle Nevøy, Fylkesmannen i Rogaland
Landbruket på nasjonalt nivå: Bjørn Husø, Landbruksdirektoratet
Landbruket på lokalt nivå: Anne Sofie Sandvik, Vindafjord kommune

5-minutters innspill:
Mattilsynet, Arne Espeland (muntlig)
Fiskeridirektoratet, Region Sør, Kari Grundvig (muntlig) 
Rogaland bondelag, Olav Sunde
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Hans Inge Algrøy (muntlig)
SABIMA/SNR/Norsk friluftsliv, Silje Helen Hansen
Rogaland jeger og fisk, Knut Ståle Eriksen
Lyse Produksjon AS, Trond Erik Børresen
 
Publisert: 09. oktober 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015