gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Plandokumenter i vannregion Rogaland på 2. gangs høring

Vannregionmyndigheten for vannregion Rogaland sender ut på høring;

 - 2. gangs høring; Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland, 2016 – 2021

- 2. gangs høring; Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland, 2016 – 2021

 - Handlingsprogram for vannregion Rogaland 2016 - 2018 

Det er  utarbeidet forslag til reviderte plandokumenter (regional plan og tiltaksprogram), som nå sendes ut på 2. gangshøring.

I tillegg til regional plan og tiltaksprogram, er det utarbeidet et handlingsprogram. Dette skal behandles samtidig, og sendes på høring i samme periode.

Om høringen:

Høringsperiode er fra 2. september til 16. oktober 2015.

Høringsfrist 16. oktober 2015.

Høringsbrev, datert 2.9.2015 + Adresseliste

 

Plandokumentene på høring:

Forslag til Regional plan for vannforvaltning (To versjoner: et med kun svart tekst / et med rød tekst som viser hvor det er gjort endringer):

Forslag til Regionalt tiltaksprogram, (To versjoner: et med kun svart tekst / et med rød tekst som viser hvor det er gjort endringer):

Forslag til Handlingsprogram:

 

Relevante dokumenter:

 

 

 

 

 

Publisert: 20. august 2015 Sist oppdatert: 20. august 2015