gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utlysning av tiltakspakke 2015, søknadsomgang 2

Resterende del av tiltakspakke 2015, utlyses nå på nytt. Som tidligere år er det også for 2015 lagt opp til gjennomføring av en "Tiltakspakke” for Jæren vannområde (tidl. Aksjon Jærvassdrag). Tiltakspakken er knyttet til oppfølging av "Handlingsplan for Aksjon Jærvassdrag 1998-2002» og «Forvaltningsplan for Figgjovassdraget 2010-2015»

Det er de åtte kommunene som inngår i Jæren vannområde; Hå, Time, Klepp, Sola, Sandnes, Gjesdal, Stavanger og Randaberg, som er inkludert i tilskuddsordningen. Kommuner samt private og organisasjoner, innenfor disse kommunene, har anledning til å søke om tilskudd til tiltak som:

Begrenser forurensing til vannforekomstene.
Bidrar til en koordinert og bedret overvåking av vannkvaliteten i vannforekomstene.
Forbedrer det biologiske mangfoldet (økologien) i eller ved vann.
Bidrar til økt fokus på, kunnskap om, og interesse for vannmiljø og vannkvalitet (formidling, brosjyrer, utredninger, forskningsforsøk, og lignende).

Les vilkår i "Retningslinjer for tildeling av miljøtiltaksmidler"


Alle søknader skal kanaliseres gjennom en av kommunene. Ta direkte kontakt med din kommune for informasjon.

Krav til søknad

- Oppfyller vilkår i retningslinjene for tildeling.

- Godt begrunnet og beskrevet. Søkere bør benytte seg av mal for søknad om miljøtiltaksmidler, ved utarbeidelse av søknad.

Tips: Ved søknad om renseparker eller liknende fysiske anlegg bør utarbeidet sjekkliste for søknad om støtte til bygging av renseparker nyttes.

For dårlig beskrevne/begrunnede søknader kan risikere å bli avvist.

Frist:

Søknadene sendes til postmottak i Rogaland fylkeskommune: postmottak@rogfk.no. Merkes: Jæren vannområde, tiltakspakke 2015.

Kommunene skal sende søknadene samlet inn til fylkeskommunen innen 21 august.


Behandling:

Søknadene vil bli behandlet i møte i Arbeidsgruppa til Jæren vannområde den 1. september og i Jæren vannområdeutvalg den 9. september.

Regional – og kulturutvalget i fylkeskommunen vil få sak om fordeling av miljøtiltaksmidler til behandling i møte i høst. Fordeling av midlene i Jæren vannområdeutvalg må altså gjøres med forbehold om at rammen blir den samme som tidligere.

Regional- og kulturutvalget i fylkeskommunen vil i etterkant av behandling i Jæren vannområde, få fremlagt fordeling for endelig vedtak til høsten. Når RKU har gjort endelig vedtak i mai, vil sekretariatet sende ut vedtaksbrev til kommunene. Utbetalinger kan først skje etter endelig vedtak i RKU.

Last ned pdf her: "Utlysning av tiltakspakke 2015- Jæren vannområde- søknadsomgang 2"

Publisert: 03. juni 2015 Sist oppdatert: 03. juni 2015