gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Vannregionutvalget 23. april

Vannregionutvalget hadde møte den 23. april. Revidering av plandokumentene for vannregion Rogaland og koordinatorstillinger i vannområdene fra 2016 var to av sakene som ble diskutert. 

Saker som ble tatt opp til diskusjon i Vannregionutvalget 23. april 2015:

*Revidert fremdriftsplan

*Revidering av plandokumentene

*Utkast til Handlingsprogram

*Koordinatorstillinger i vannområdene

 

Videre fremdriftsplan for godkjenning av plandokumentene;

- Møter i alle fire vannområdene i uke 22 og 24.  Drøfting av forelåtte endringer.

- Møte i Vannregionutvalget 24. juni, for godkjenning av reviderte plandokumenter før de oversendes til Fylkesutvalget.

- Reviderte plandokumenter legges frem for Fylkesutvalgene i de fem berørte fylkene i august/september for utsending til 2. gangs høring.

- 2. gangshøring i perioden 2. september - 16. oktober

- Fremlegging for godkjenning i Fylkestingene i desember

 

Referat fra møtet med alle vedlegg, kan lastes ned under.

-Referat VRU 23.4.2015

-Innkalling VRU 23.4.2015

- Oppsummering av høringsuttalelsene

-Forslag til endring i prioriteringer i regional plan_versjon 16.4.2015

-Utkast til Handlingsprogram vannregion Rogaland_versjon 16.4.2015

-Notat - Koordinatorer i vannområdene fra 2016_versjon 15.4.2015

-Foreløpig liste-SMVF med forslag til miljømål og tiltak

-Referat fra VRU 29.1.2015

 

Publisert: 19. mai 2015 Sist oppdatert: 19. mai 2015