gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Åpent møte om vannkraft 10. mars 2015

Vannregion Rogaland arrangerer 10. mars et åpent møte for å informere om og drøfte planlagte endringer i plandokumentene. Dette skjer i forkant av 2. gangs høring av plandokumentene.

Vi har mottatt en rekke høringsinnspill knyttet til omtale av vannkraft i høringsforslaget til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram. Vi ser derfor behov for et åpent møte for informere om og drøfte rundt planlagte endringer, samt informere om videre planprosess. Endringene knyttet til miljømål er vurdert å være så vesentlige at det er behov for 2. gangs høring.

I høringen har vi blant annet mottatt;

- Forslag til miljømål for 259 kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster.

- Forslag til 52 nye kandidater til sterkt modifiserte vannforekomster.

- En rekke ulike synspunkter knyttet til omtale av kost- og nytte vurderinger for sterkt modifiserte vannforekomster og for vannkraftproduksjon.

 

 

Om møtet: 

Målgruppe: Regional referansegruppe, vannregionutvalget, regulanter, interesseorganisasjoner,  berørte kommuner og regionale sektormyndigheter, vannområdeutvalg, og andre interesserte

Tid: Tirsdag 10. mars kl 10 - 15

Sted: Scandic Stavanger City, Reidar Berges gate 7

Påmeldingsfrist: onsdag 4. mars

påmelding skjer direkte til Vegard Næss (vegard.naess@rogfk.no / 51 51 67 95) 

 

Last ned dagsorden for møtet her. 

Publisert: 19. februar 2015 Sist oppdatert: 19. februar 2015