gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utlysning av tiltakspakke 2015

Som tidligere år er det også for 2015 lagt opp til gjennomføring av en “Tiltakspakke” for Jæren vannområde (tidl. Aksjon Jærvassdrag). Tiltakspakken er knyttet til oppfølging av «Handlingsplan for Aksjon Jærvassdrag 1998-2002» og «Forvaltningsplan for Figgjovassdraget 2010-2015». 

Det er de åtte kommunene som inngår i Jæren vannområde; Hå, Time, Klepp, Sola, Sandnes, Gjesdal, Stavanger og Randaberg, som er inkludert i tilskuddsordningen. Kommuner samt private og organisasjoner, innenfor disse kommunene, har anledning til å søke om tilskudd til tiltak som:

  • Begrenser forurensing til vannforekomstene.
  • Bidrar til en koordinert og bedret overvåking av vannkvaliteten i vannforekomstene.
  • Forbedrer det biologiske mangfoldet (økologien) i eller ved vann.
  • Bidrar til økt fokus på, kunnskap om, og interesse for vannmiljø og vannkvalitet (formidling, brosjyrer, utredninger, forskningsforsøk, og lignende).

Les vilkår i "Retningslinjer for tildeling av miljøtiltaksmidler".

Alle søknader skal kanaliseres gjennom en av kommunene. Ta direkte kontakt med din kommune for informasjon. 

 

Krav til søknad

- Oppfyller vilkår i retningslinjene for tildeling. 

- Godt begrunnet og beskrevet. Søkere bør benytte seg av mal for søknad om miljøtiltaksmidler, ved utarbeidelse av søknad. 

Tips: Ved søknad om renseparker eller liknende fysiske anlegg bør utarbeidet  sjekkliste for søknad om støtte til bygging av renseparker nyttes.

For dårlig beskrevne/begrunnede søknader kan risikere å bli avvist. 

 

Frist: 

Kommunene skal sende søknadene samlet inn til fylkeskommunen innen 2. mars. 

Behandling:

Søknadene vil bli behandlet i møte i Arbeidsgruppa til Jæren vannområde den 12. mars og i Jæren vannområdeutvalg mandag 23. mars.

Regional – og kulturutvalget i fylkeskommunen vil få sak om fordeling av miljøtiltaksmidler til behandling i møte 26. mars. Fordeling av midlene i Jæren vannområdeutvalg må altså gjøres med forbehold om at rammen blir den samme som tidligere.

Regional- og kulturutvalget vil i etterkant av behandling i Jæren vannområde, få fremlagt fordeling for endelig vedtak. Når RKU har gjort endelig vedtak i mai, vil sekretariatet sende ut vedtaksbrev til kommunene. Utbetalinger kan først skje etter endelig vedtak i RKU.

 

Publisert: 05. februar 2015 Sist oppdatert: 05. februar 2015