gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høringsuttalelser 2. gangshøring Vannregion Rogaland

Vannregion Rogaland har gjennomført 2. gangs høring. Frist for høringsperioden var 16. oktober. Totalt er det kommet inn 22 høringsuttalelser før fristen. Disse kan lastes ned under.

Plandokumentene  som ble sendt ut på 2. gangshøring, kan lastes ned her.

 Status: VRM jobber nå med å sammenstille alle innspill og klargjøre for møte i VRU den 23. oktober. Deretter vil forslag til endelige plandokumenter sendes for vedtak i de respektive fylkesting som har møter i desember. 

Høringsuttalelser, 2. gangs høring;

Regionale og statlige sektormyndigheter:

Kommuner /interkommunalt:

IVAR

Randaberg kommune 

Interesseorg. / næringsaktører:

 Høringsuttalelser som har kommet inn etter fristen:

 

Foto: Frank Emil Moen

Publisert: 19. oktober 2015 Sist oppdatert: 19. oktober 2015