gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

VRU-møte 23. oktober - godkjenning av reviderte plandokumenter

Vannregionutvalget hadde møte fredag 23. oktober. Revidert forslag til regional plan, regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram for vannregion Rogaland ble behandlet og godkjent. Dokumentene videresendes for vedtak i respektive fylkesting. Regionalt overvåkingsprogram ble endelig godkjent av VRU.

Møtereferat og godkjente dokumenter:

Møtereferat VRU - 23.10.15

Regionalt overvåkingsprogram, godkjent av VRU 23.10.15

Regional plan, tiltaksprogram og handlingsprogram ble i all hovedsak godkjent slik de ble lagt frem for VRU. Dokumentene slik de ble godkjent av VRU kan lastes ned under:

- Regional plan for vannregion Rogaland (2016-2021)

- Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland (2016-2021)

- Handlingsprogram for vannregion Rogaland (2016-2018)

  

Videre prosess for endelig godkjenning:

Regional plan, tiltaksprogram og handlingsprogram skal behandles i berørte fylkesting i løpet av desember.

Regional plan skal endelig vedtas av Klima- og miljødepartementet.

Regionalt tiltaksprogram og handlingsprogram vedtas endelig av Fylkestingene.

Regionalt overvåkingsprogram godkjennes endelig av VRU.

 

Følgende dokumenter tilknyttet behandlingen i VRU 23.10, kan lastes ned;

Møteinnkalling VRU - 23.10.15

vedlegg til saksliste;

- Revidert Regional plan for vannregion Rogaland

- Revidert Tiltaksprogram for vannregion Rogaland

- Revidert Handlingsprogram for vannregion Rogaland

- Regional overvåkingsprogram for vannregion Rogaland

 Endringer er vist med rød tekst i alle dokumentene.

 

Høringsuttalelsene til 2. gangs høring kan lastes ned her.

 

 

Foto: Frank Emil Moen