gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fordeling av fylkeskommunalt tilskudd til vannmiljøtiltak

Fylkesutvalget vedtok den 19. april fordeling av totalt kr 758.090,- til 6 tiltak/prosjekter i Rogaland som skal bidra til økt kunnskap om vannmiljøet eller til forbedring av vannmiljøet. Tilskuddsordningen er knyttet til oppfølging av regional plan for vannforvaltning (2016-2021) med tilhørende tiltaksprogram.

Kommunene som har søkt om midler vil få tilsendt vedtaksbrev for sitt/sine søknader.

Saksprotokoll Fylkesutvalget 19.4.2016, sak 52/16.

Oversikt over de 6 søknadene/prosjektene som har fått tildelt midler.

 Alle dokumenter i saken kan lastes ned på fylkeskommunens side (www.rogfk.no) under politiske møter.

Informasjon om tilskuddsordningen ligger her.

 

I løpet av kort tid vil andre søknadsomgang utlyses. Resterende beløp av tilskuddsordningen for 2016, kr. 941.910 vil da gjøres tilgjengelig for nye søknader.

 

Foto: Ørjan Simonsen

 

Publisert: 21. april 2016 Sist oppdatert: 21. april 2016