gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utlysning av 2. søknadsomgang - tilskuddsordning for vannmiljøtiltak i Rogaland

Rogaland fylkeskommune utlyser nå 2. søknadsomgang for tilskuddsordning for vannmiljøtiltak 2016. Tilskuddsordningen er knyttet til oppfølging av regional plan for vannforvaltning 2016-2021. Søknadsfrist er 14. juni. 

Formål med tilskuddsordningen er å bidra til en best mulig effektiv og samordnet gjennomføring av tiltaksprogrammet til regional plan for vannforvaltning (2016-2021). 

Målgruppe for ordningen er; vannområder, kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere.

Totalt er kr. 941.910 tilgjengelig for fordeling til tiltak og prosjekter i andre søknadsomgang. 

Søknadsfrist er 14. juni 2016. 

Utlysningsbrev er sendt alle kommunene i Rogaland fylke. 

Les mer om tilskuddsordningen på Rogaland fylkeskommunes hjemmeside. 

 

Foto: Marcus Søyland

Publisert: 04. mai 2016 Sist oppdatert: 04. mai 2016