gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannforvaltningsplan for Rogaland godkjent

Klima- og miljødepartementet har godkjent den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Rogaland.

Foto: Frøydis Folgerø
Klima- og miljødepartementet har godkjent den regionale planen for vannforvaltning i vannregion Rogaland. Den godkjent regional planen gjelder for perioden 2016-2021.

Du kan lese mer om godkjenningen av alle de regionale vannforvaltningsplanene på; https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kjempeloft-for-bedre-vannmiljo/id2506703/

  

Klima- og miljødepartementets godkjenningsbrev av 4. juli 2016, kan du lese her; Godkjenningsbrev regional plan for vannregion Rogaland 2016-2021.pdf

Publisert: 05. juli 2016 Sist oppdatert: 05. juli 2016