gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fordeling av fylkestilskudd til vannmiljøtiltak i 2017

Fylkesutvalget i Rogaland har vedtatt fordeling av støtte til seks prosjekter som på hver sin måte bidrar til å bedre vannmiljøet i fylket.

Neste mulighet for å søke om støtte fra fylkeskommunen er søknadsrunden med frist 1. september 2017!

Foto: Gunnvor Bjorland

Rogaland fylkeskommune har satt av 1,7 millioner kroner til støtte til tiltak for å bedre vannmiljøet i 2017. Tilskuddsordningen har to søknadsrunder i året, og fylkesutvalget vedtok 28. mars fordeling av støtte til prosjektsøknadene som ble sendt inn til første søknadsomgang i 2017.

Seks ulike prosjekter har fått støtte fra fylkeskommunen i denne omgangen. Alle prosjektene er spleiselag mellom fylkeskommunen, søker og eventuelle andre parter.

Prosjektene som har fått støtte er:

 PROSJEKT

VANNOMRÅDE 

 SØKER

TILSKUDD 

Frivillige tiltak i landbruket

Jæren

Rogaland landbruksselskap

195 000

Re-etablering av rensepark ved Frøylandsvatnet

Jæren

Klepp kommune

57 000

Sedimentasjonsdammer + grasdekte vannveier hos   grønnsaksprodusent ved Hålandsvatnet

Jæren

Gårdbruker (samarbeid med Randaberg kommune)

52 650

Åpning og omlegging av Sakkestadbekken

Haugalandet

Haugesund kommune (samarbeid med Karmøy)

500 000

Informasjonskampanje for å hindre spredning av gjedde i  vann på Haugalandet

Haugalandet

Tysvær kommune (samarbeid med Haugesund og Karmøy)

20 000

Undervisningsprosjekt for   grunnskoleelever om fremmede arter i vann og marin forsøpling

Alle

Naturvernforbundet

57   500

 

Totalt er ca. halvparten av årets tilskuddsmidler fordelt i denne runden. Dermed gjenstår kr. 818 000 til neste søknadsomgang med frist 1. september 2017. Se Rogaland fylkeskommunes nettsider for informasjon om hvilke type prosjekter som kan støttes og hvordan du søker.

  

Publisert: 04. april 2017 Sist oppdatert: 05. april 2017