gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Seminar om tiltak for å bedre vannmiljøet

Tiltaksseminaret som ble gjennomført den 4. mai, tiltrakk seg ca 70 deltakere. Hensikten var å vise mylderet av tiltak som nå gjennomføres for å forbedre vannmiljøet, og gi inspirasjon til enda flere tiltak.

Foto: Svein Oftedal 

Tema som blant annet ble berørt var; Helhetlig vannforvaltning i Norge og i Europa, miljødesign i regulerte vassdrag, de viktige kantsonene langs vassdrag og suksesshistorien om kalking. 

I tillegg fikk deltakerne med seg mange gode eksempler på hvordan kommuner jobber med vannforvaltning i deres planer og med konkrete tiltak.

Presentasjonene fra seminaret kan lastes ned under.

 

Video - "Sammen for vannet"

Siste oppdaterte program.

Deltakerliste kan lastes ned her.