gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tildeling av fylkeskommunale tilskuddsmidler

Fylkesutvalget fordelte den 7. november vannmiljøtiltaksmidler til 16 ulike tiltak/prosjekter. Det var totalt kr. 817.850 tilgjengelig i denne andre søknadsomgangen i 2017.

Det kom inn 27 søknader i andre søknadsomgang i 2017. Søknadsbeløpet var mye høyere enn det som var tilgjengelig i potten. Søknader som følger prioriteringene i regional vannforvaltningsplan og som hadde alt avklart av tillatelser og annen finansiering ble prioritert. Kvaliteten på søknadene (god beskrivelse og begrunnelse) hadde også stor betydning for tildeling.

Totalt ble kr. 817.850 fordelt.

Fordelingen ble slik:

To søknader om støtte til igjenstøping av gjødselporter fikk tilsammen kr. 44.000 som omsøkt (11 gjødselporter totalt).

6 søknader om bygging av rensepark/ sedimentasjonsdammer som skal begrense forurensning fra landbruksområde,r fikk tildeling som omsøkt, totalt kr. 105.275. (Tilskuddsandelen er 15% per anlegg).

Ryfylke vannområde fikk tildelt totalt kr 196.725 til to overvåkingsprosjekter.

Hå kommune fikk tildelt kr 54.000 til ungfisktelling i Håelva og kr. 110.538 til prosjekt om næringsstoffregnskap - "Utprøving av Kretsløpstolken hos gårdbrukere i nedbørfeltet til Håelva".

Vindafjord kommune og Aksjon Vatsvassdraget fikk tildelt kr. 50.000 til Miljøkartlegging i landbruket.

Tysvær kommune fikk tildelt kr. 100.000 til kartlegging av sjøaurehabitat

Rogaland landbruksselskap fikk tildelt kr. 100.000 til kartlegging av redusert avrenning av næringsstoff fra veksthus.

Naturvernforbundet fikk tildelt kr. 57.312 til utstilling om våtmark og vannmiljø på Mostun.

 

For mer informasjon og bakgrunn for tildelingen -her kan du laste ned:

- Saksutredning FU 7.11.17

- Saksprotokoll FU 7.11.17

- Møtebok FU 7.11.17

 

Informasjon om tilskuddsordningen finnes på Rogaland fylkeskommunens hjemmeside.

Publisert: 01. desember 2017 Sist oppdatert: 01. desember 2017