gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utlysning av Rogaland fylkeskommunes tilskuddsmidler i 2017

Rogaland fylkeskommune inviterer til å søke på støtte fra tilskuddsordningen til vannmiljøtiltak.

Foto: Elin Valand
Formål med tilskuddsordningen

Fylkeskommunens tilskudd til vannmiljøtiltak skal bidra til å bedre miljøtilstanden i de ferskvanns- og kystvannsforekomstene hvor dagens situasjon ikke er god. Tilskuddsordningen skal også bidra til å øke kunnskapen om tilstanden der en ikke vet nok om vannmiljøet, og til overvåking for å følge med på effekten av igangsatte tiltak. Formidlingsprosjekter for å øke kunnskapen og forståelsen om vannmiljø kan også tildeles støtte.

Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021) og tilhørende tiltaksprogram. Prioriterte vannforekomster og tiltaksområder i regional plan vil bli prioritert.

Hvem kan søke?

Vannområder og kommuner i Rogaland fylke kan søke om støtte fra ordningen. Organisasjoner og private tiltakshavere kan også søke om støtte, men søknaden må da gå til aktuell kommune som skal kvalitetssikre søknaden og sende den til fylkeskommunen.

 Søknadsfrister

Det er to søknadsomganger for tilskuddsordningen i 2017:
- Første søknadsomgang med frist 13. februar 2017
- Andre søknadomgang med frist 1. september 2017

Les mer om tilskuddsordningen på Rogaland fylkeskommunes nettsider.

 

Publisert: 25. januar 2017 Sist oppdatert: 25. januar 2017