gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nasjonal gjennomgang av kommende revisjonssaker for vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat inviterte 26. juni 2012, vannregionmyndighetene til å komme med innspill til nasjonal gjennomgang av kommende revisjonssaker for vannkraft. Vannregion Rogaland har ikke tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å gi innspill.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte 26. juni 2012, invitasjon til vannregionmyndighetene om å gi innspill til nasjonal gjennomgang og prioritering av potensielle revisjonssaker. Senere ble fristen for innspill forlenget til 1. november 2012.

Vannregion Rogaland har ikke utarbeidet faglig grunnlag for å prioritere vassdrag. Hovedgrunnen til dette er at miljøtilstandsvurderingene (karakteriseringen) ikke er ferdig kvalitetssikret og at prosessene med tiltaksanalyser først vil starte våren 2013. Først når innspill fra alle sektormyndigheter foreligger og forslag til tiltaksanalyse er klar, vil det være grunnlag for diskusjon av prioriteringer i vannområdeutvalgene og vannregionutvalget.

Vannregion Rogaland har derfor takket nei til invitasjonen om å gi innspill, med begrunnelse i at det blir prinsipielt feil å prioritere tiltak før et samlet faggrunnlag er på plass.
 
Relaterte dokumenter:
Brev av 26. juni 2012 fra NVE til vannregionmyndighetene
Svar av 26. oktober fra vannregionmyndigheten i Vannregion Rogaland

Publisert: 16. november 2012 Sist oppdatert: 12. april 2015