gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Presentasjoner fra kurs i tiltak, kostnadsberegninger og tiltaksregistrering innen avløp og jordbruk

Rogaland fylkeskommune og Miljødirektoratet arrangerte 3. desember 2019 kurs i tiltak, kostnadsberegning og tiltaksregistrering innen avløp og jordbruk. Det var 35 deltakere fra kommuner og sektormyndigheter.

Rogaland fylkeskommune og Miljødirektoratet arrangerte 3. desember 2019 kurs i tiltak, kostnadsberegning og tiltaksregistrering innen avløp og jordbruk. Det var 35 deltakere fra kommuner og sektormyndigheter.

Arbeidet med revidering av regional plan for vannforvaltning og tilhørende tiltaksprogram for Rogaland vannregion starter nå opp. Alle sektormyndigheter har i dette arbeidet ansvar for å revurdere og fastsette tiltak innenfor sitt sektoransvar. Kommunene har ansvar for å legge inn tiltak innen avløp og jordbruk, innenfor sitt sektoransvar.

Hensikten med kurset var å gi kommunene veiledning i tiltaksvurderinger og økt kompetanse til å følge opp sitt sektoransvar i forbindelse med rullering av plan og tiltaksprogram.

Program og presentasjoner finner du nedenfor:

Program 3 desember 2019.pptx

Oppdatering av vannforvaltningsplanen.ppt

Kurs del 1 bedre tiltaksprogram.pptx

Kurs del 2 eutrofi, prioritering etc.pptx

Avløpspåvirkning på vannmiljø i Rogaland.pptx

Landbrukspåvirkning på vannmiljø i Rogaland.pptx

Kurs del 3 innledning kostnader .pptx

Kurs del 4 jordbruk kvantifisering og kostnader.pptx

Kurs del 4 avløp kostnader og planmessig tilnærming.pptx

Kurs del 5 avløp kostnader og planmessig tilnærming.pptx

Innføring i bruk av Vann-Nett.ppt

Publisert: 19. desember 2019 Sist oppdatert: 19. desember 2019