gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Organisering

Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Rogaland og er ansvarlig for å lede den regionale planprosessen. Den regionale planen skal være sektorovergripende og sikre helhetlig vannforvaltning. Den regionale planen vedtas etter plan- og bygningsloven og arbeidet følger bestemmelsene i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften).

 
Vannregionmyndighet Rogaland fylkeskommune
Planmyndighet

Fylkeskommunene i vannregionen er planmyndighet for den regionale planen i eget fylke. Disse er:

 Rogaland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune

Vannregionutvalget

(regional styringsgruppe)

Leder: Harald Stakkestad

Nestleder: Therese Anita Holmen

Medlemmer: Leder og nestleder av hvert vannområdeutvalg (4 stk VOU), NVE, Fylkesmannens landbruksavdeling og miljøvernavdeling, Statens vegvesen Region Vest, Fiskeridirektoratet Region Sør, Mattilsynet og Kystverket Vest.

Kommunene er representert ved deltakelser fra vannområdene Men den enkelte kommune har i tillegg møterett i VRU.

Regional referansegruppe

Frilufts- og miljøorganisasjoenr representert ved fylkeslag. Bransje- og interesseorganisasjoner for industri, landbruk, skogbruk og energiproduksjon og fiskeri, samt representanter for rettighetshavere.

 

Kontaktperson

Vegard Næss

Prosjektleder Vannregion Rogaland
Publisert: 13. juni 2017 Sist oppdatert: 13. juni 2017