gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionmyndigheten

Rogaland fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Rogaland. Vannregionmyndigheten har kort sagt ansvar for å koordinere arbeidet etter vannforskriften.

Foto: Njål VadlaAnsvaret til vannregionmyndigheten innebærer blant annet å utarbeide, revidere og følge opp gjennomføringen av regional plan for vannforvaltning og tilhørende tiltaksprogram. Vannregionmyndigheten er også sekretariat for vannområdeutvalget. Videre skal vannregionutvalget følge opp kommuner og andre myndigheter som har ansvar for å følge opp planverket og samordne arbeidet i vannområdene i regionen.

Fylkestinget i Rogaland fylkeskommune er i utgangspunktet vannregionmyndighet etter vannforskriften, og er det organet som formelt kan vedta forvaltningsplanen. Fylkestinget har delegert oppfølgingen av planen videre til fylkesutvalget. Den daglige driften av vannregionen er det administrasjonen i Rogland fylkeskommune som står for.

Publisert: 11. juli 2012 Sist oppdatert: 17. juni 2015