gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vannregionutvalget

Etter vannforskriften § 22, skal hver vannregion opprette et vannregionutvalg under ledelse av vannregionmyndigheten. 

Foto: Elin Valand
Vannregionutvalget er den viktigste arenaen på regionalt nivå for å få til samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. Vannregionutvalget vil normalt kalles inn 1-2 ganger i året. 

Vannregionutvalget består av;
- 2 politiske representanter fra Rogaland fylkeskommune (leder og nestleder)
- 2 representanter fra hvert vannområde (leder og nestleder i vannområdeutvalgene)
- 1 representant fra hver av de regionale sektormyndighetene

Sekretariatet ligger til Rogaland fylkeskommune. Kontakperson er Vegard Næss.

Den enkelte kommune har i tillegg møterett i VRU. 

Under er informasjon om hvem som sitter i VRU. Ikke alle vannområder har valgt representanter til VRU enda, og listen er derfor ikke fullstendig.

 

 

Medlem

 

Vara

Kontaktinformasjon

Rogaland   fylkeskommune

Harald   Stakkestad

LEDER   VRU
   

Roar   Johannessen

 

 

Roar.johannessen@klepp.kommune.no

Rogaland   fylkeskommune

Therese   Anita Holmen

NESTLEDER   VRU

Frode   Fjeldsbø

 

Dalane   vannområde

 

 

 

Dalane   vannområde

 

 

 

Haugalandet   vannområde

Gudrun Caspersen

 

gcaspersen@getmail.no

Haugalandet   vannområde

Endre Stople

 

 

 e-stople@online.no

Jæren   vannområde

Arild   Børge Skjæveland

Per A.   Thorbjørnsen

Arild.borge.skjaveland@klepp.kommune.no

Per.a.thorbjornsen@stavanger.kommune.no

Jæren   vannområde

Brigt   Åge Høyland

 Per   A. Thorbjørnsen

baahoy@online.no

Per.a.thorbjornsen@stavanger.kommune.no

Ryfylke   vannområde

 

 

 

Ryfylke   vannområde

 

 

 

Fylkesmannen   i Rogaland, landbruksavdelingen

Geir   Skadberg

 

fmrogsk@fylkesmannen.no

Fylkesmannen   i Rogaland, miljøvernavdelingen

Marit   Sundsvik Bendixen

 

fmromsb@fylkesmannen.no

Fiskeridirektoratet,   Region Sør

Kari   A. Grundvig

 

kari.grundvig@fiskeridir.no

Statens   vegvesen, Region Vest

Regine   Benz

Berit   Skjellerudsveen

regine.benz@vegvesen.no

berit.skjellerudsveen.@vegvesen.no

NVE

Eilif   Brodtkorp

Eirik   Bjørkhaug

emb@nve.no

eibj@nve.no

Mattilsynet

Arne   Espeland

 

aresp@mattilsynet.no

Kystverket   Vest

Knut   Stenevik

 

knut.stenevik@kystverket.no

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 11. juni 2015