gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Regional referansegruppe

Det er opprettet en regional referansegruppe i vannregion Rogaland.

Foto: Jens Birger Skjerahaug

Arbeidet med vannforvaltning i Norge skal være inkluderende, og alle som er interessert skal ha mulighet til bidra. I dette arbeidet er det viktig å utnytte lokalkunnskap, enten den finnes i kommunene, i næringene, hos frivillige organisasjoner eller hos private grunneiere

Referansegruppens medlemmer representerer ulike bransje- og samfunnsinteresser i vannregionen. Les mer om deltakere nederst på siden.

Referansegruppens medlemmer oppdateres fortløpende etterhvert som flere melder sin interesse.

Referansegruppen har særlig en rolle i arbeidet med regional vannforvaltningsplan. Referansegruppen vil bli involvert i arbeidet med ny plan som skal gjelde fra og med 2022. Dette arbeidet er tenkt å starte opp i 2018.

Øvrige interessenter vil langt på vei kunne holde seg like informert om utvikling i arbeidet ved å sjekke www.vannportalen.no/vannregioner/rogaland med jevne mellomrom.


Organisasjon

 

Kontaktperson

Kontaktinformasjon

Rogaland Bondelag

 

 

rogaland@bondelaget.no

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (for Dalane)

 

Birgitt Harstad

dalane@lr.no

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

 

Arne Vagle

Arne.Vagle@lr.no

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland (for Haugalandet)

 

Lars Kjetil Flesland

Lars.Kjetil.Flesland@lr.no

Norsk landbruksrådgiving Rogaland (veksthus)

 

Hilde Løge

hilde.loge@lr.no

Hå Biopark AS

 

Ernst Petter Axelsen

epa@haabiopark.no

Dalane Friluftsråd

 

Per Frode Sandal

post@friluftsrad-dalane.no

Ryfylke Friluftsråd

 

Hans Olav Sandvoll

hos@ryfri.no

Forum for natur og friluftsliv - Rogaland

Emily Halvorsen

rogaland@fnf-nett.no

NJFF Rogaland

 

Knut Ståle Eriksen

kneriks@statoil.com

Universitetet i Stavanger

 

Mohamad Osman

mohamad.osman@uis.no

FHL Region Sør-Vest Norge

 

Hans Inge Algrøy

Hans.Inge.Algroy@fhl.no

Blue Planet

 

Morten Bergslien

post@blueplanet.no

Lyse Produksjon AS

 

 

 

Hydro Energi

 

Stein Øvstebø

Stein.Ovstebo@hydro.com

Avinor AS

 

 

pal.ranestad@avinor.no

IVAR IKS

 

 

 

Røldal grunneierlag

 

   roldalgrunneierlag@gmail.com

 
Kontaktperson

Vegard Næss

Prosjektleder Vannregion Rogaland
Publisert: 20. september 2012 Sist oppdatert: 17. juni 2015