gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåking

Det er utarbeidet et regionalt overvåkingsprogram for vannregion Rogaland. Dette skal danne grunnlaget for overvåkingen som skal gjennomføres i årene som kommer. Overvåkingsprogrammet ble vedtatt i vannregionutvalget den 23. oktober 2015.

Foto: Svein Oftedal

Overvåkingsprogrammet gir oversikt over hvilke vannforekomster som må undersøkes nærmere for å finne ut om tiltak er nødvendig for å nå målene etter vannforskriften. Foreslått basisovervåking, som nasjonale myndigheter er ansvarlig for, er også vist. Overvåkingsbehovet er samlet i tabeller for hvert vannområde.

Til sammen skal overvåkingsprogrammet gi en helhetlig oversikt over behovet for kunnskapsinnhenting i vannregionen. Programmet skal gjennomgås og revideres jevnlig slik at overvåkingsprogrammet hele tiden reflekterer kunnskapsbehovet. Første revidering skjer våren 2017.

Overvåkingsprogrammet kan lastes ned under. Tabellene per vannområde kan også lastes ned hver for seg i excel-format.

 

Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune har i samarbeid utarbeidet en liten veileder som gir tips og råd til gjennomføring av vannmiljøovervåking i kommunene. Den kan lastes ned her.