gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Plandokumenter

Her finner du regional plan for vannforvaltning 2016-2021, med tilhørende tiltaksprogram.

Foto: Bjørheimsvatnet på vinteren, fotograf: Marcus Søyland

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland, med tilhørende tiltakprogram og handlingsprogram, ble godkjent i Fylkestingene i Rogaland, Aust-Agder, Hordaland, Telemark og Vest-Agder seinhøsten 2015. Regional plan ble deretter endelig godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016.

Lenke til dokumentene:

Lenke til godkjenningsbrevet fra Klima- og miljødepartementet finner du her.

Bakgrunnsdokumenter som ble utarbeidet i planfasen finner du her.

Gjeldende regional plan for vannforvaltning er den første regionale planen innen vannforvaltning i Rogaland. Vannforskriften slår fast at planene skal oppdateres hvert 6. år, og gjeldende plan vil derfor bli revidert innen utgangen av 2021.

Utvalgte vassdrag i Norge har vært med i en pilotfase for vannforvaltningsplaner. Figgjovassdraget i Jæren vannområde var et av vassdragene som ble valgt ut. Forvaltningsplanen for Figgjo (2010-2015) og prosessen kan du lese om her.

 

 

 

Publisert: 10. juni 2015 Sist oppdatert: 17. februar 2016