gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Pilotfase Figgjo 2010-2015

Forvaltningsplan og tiltaksprogram fra pilotfasen for Figgjo vannområde.
Forvaltningsplanen for Figgjo ble godkjent i 2010.

I den første planfasen (pilotfasen) var det kun et utvalg vassdrag/vannområder i Norge som det ble laget forvaltningsplan for. I Rogaland var det kun Figgjovassdraget som var med i første fase.

Forvaltningsplan for Figgjo ble godkjent i 2010. I perioden 2010 - 2015 gjennomføres tiltak ihht godkjent forvaltningsplan. Forvaltningsplanen ble utarbeidet før vannregion Sør-Vest ble inndelt i to nye vannregioner: Rogaland og Agder den 1.1.2010.

Vedlegg:
Forvaltningsplan for vannregion Sør-Vest - vannområdene Otra og Figgjo
Tiltaksprogrammet for vannregion Sør-Vest - første planperiode 2010-2015
Kongelig Resolusjon - Forvaltningsplan vannregion Sør-Vest
 
Publisert: 17. desember 2014 Sist oppdatert: 17. desember 2014