gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2022-2027

Her finner du informasjon om arbeidet med revidering av regional plan for vannforvaltning 2022-2027, med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram.

Planprogram for utarbeidelse av Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027, ble vedtatt av Fylkesutvalget 26. november 2019. Med bakgrunn i dette har Rogaland fylkeskommune startet prosessen med revidering av gjeldende plandokumenter, Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 ,

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Rogaland 2016 – 2021med tilhørende Handlingsprogram.

Forslag til Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027 med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram skal sendes på høring innen 31. desember 2020. Vinter og vår 2020 vil det derfor pågå ulike aktiviteter knyttet til revideringen.

Vedtatte plandokumenter:

- Planprogram for Regional plan for vannforvaltning i Rogaland vannregion 2022-2027, vedtatt av Fylkesutvalget i Rogaland, 26.11.2019

Publisert: 07. januar 2020 Sist oppdatert: 07. januar 2020