gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hvordan lage en tiltaksplan?

Mange kommuner har et vassdrag, en innsjø, fjord eller kyststrekning hvor det er nødvendig å sette i gang med tiltak for å bedre miljøtilstanden. For noen vannforekomster kan en tiltaksplan være et godt hjelpemiddel for å komme i gang med arbeidet

Foto: Elin Valand

Når er en tiltaksplan et godt verktøy?

En tiltaksplan vil være særlig nyttig der hvor det er flere typer påvirkning, flere ansvarlige og mange interessenter å ta hensyn til. Hensikten med en tiltaksplan er å få kartlagt alle aktuelle tiltak og få besluttet hvilke av disse tiltakene som faktisk skal gjennomføres. Resultatet skal bli en oversikt over hva som skal gjøres hvor, og hvem som er ansvarlig.

Hvem skal lage tiltaksplaner?

I mange tilfeller er det naturlig at kommunen tar initiativet til å utarbeide en tiltaksplan. Det vil være behov for å jobbe tverrsektorielt internt i kommunen, og noen steder vil flere kommuner måtte samarbeide om en tiltaksplan. I andre tilfeller vil det være aktuelt for andre sektormyndigheter å ta initiativ til arbeidet. Uavhengig av hvem som leder arbeidet med tiltaksplanen, er det viktig å få med alle «problemeiere», grunneiere, brukerinteresser, næringsinteresser og andre aktører helt fra starten av for å sikre god lokal forankring og eierskap til den ferdige planen.

Hvordan komme i gang?

I boksen til høyre høyre kan du klikke deg videre til sider som kan være til hjelp i arbeidet med en tiltaksplan. Her finner du en sjekkliste med spørsmål som må vurderes i løpet av prosessen og et forslag til mal for tiltaksplanen. Her er også lenker til oversikter over mulige tiltak og eksempler på ferdigstilte tiltaksplaner til inspirasjon. I tillegg kan du lese om muligheter for ekstern delfinansiering av planarbeidet eller til gjennomføringen av tiltakene i planen.

Foto: Hilde Sivertsen

Publisert: 11. november 2016 Sist oppdatert: 02. desember 2016