gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Eksempler på tiltaksplaner

 I vannregion Rogaland er det foreløpig utarbeidet tre tiltaksplaner, mens en tiltaksplan er under utarbeidelse. Disse vil du finne informasjon om under.

Eksempler fra andre steder i landet tas også med i listen.

  • Stangelandsåna (2015)

«Plan for miljøtiltak i landbruket i nedslagsfeltet til Stangelandsåna»
(Solbjørg Engen Torvik og Bjarne Oddane, Ecofact rapport 450).
Eksempel på tiltaksplan kun for en sektor – landbruket. Sandnes kommune leide inn Ecofact, som har stått for utarbeidelsen av planen.

 

  • Strynevassdraget

«Heilskapleg tiltaksplan for Strynevassdraget»
(Ole Runar Aabrekk og Steinar Lund, Utmarkressurs).
NVE har initiert arbeidet, og engasjerte Utmarksressurs AS til å utarbeide planen.  

 

 

       

  • Håelva (2017)

    Time kommune og Hå kommune har utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for hele Håelva. Planen er vedtatt av begge kommunene, og gjelder for perioden 2018-2021. Time kommune har hatt prosjektansvar og skrevet planen.

Last ned planen her.

 Evalueringsnotat - fra prosessen med å utarbeide tiltaksplan for Håelva.

 

  • Storånavassdraget i Sandnes kommune (Høring - 2017) 

Sandnes kommune er i gang med å lage en helhetlig tiltaksplan for Storånavassdraget. Status for september 2017 er at planen er ute på høring med frist 25. september. Høringsdokumentet kan lastes ned på Sandnes kommues hjemmeside.

Publisert: 08. desember 2016 Sist oppdatert: 09. desember 2016