gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Dalane Vannområde

Dalane vannområde omfatter kommunene Bjerkreim, Eigersund, Sokndal, til dels Lund, og mindre deler av Sirdal.
<p>Sjøen ved Sogndalsstrand</p> Fotograf: Elin Valand

Litt om miljøstatus;
De to største vassdragene i Dalane, Sokndalselva og Bjerkreimselva, er begge kalket for å sikre bestandene av laks og sjøørret mot forsuring. Spesielt kalkingen av Bjerkreimselva har vært en suksess-historie med årlige fangster av laks på godt over 10 tonn. Bjerkreimselva rangeres i dag som en av landets 5 beste lakseelver. (www.bjerkreimselva.no).

De nedre delene av vassdragene, samt de kystnære områdene er noe belastet av næringssalter fra landbruk og bebyggelse. Masseforekomst av krypsiv er stedvis et problem i vannområdet.


Kart over vannområdet:

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 09. juni 2015