gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Om Haugalandet vannområde

Haugalandet vannområde omfatter kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Vindafjord og Tysvær kommuner. Mindre deler av Suldal, Etne og Sveio kommuner ligger også innenfor vannområdet. 

Litt om miljøstatus

De to største vassdragene, Vikedalselva og Rødneelva, er begge kalket for å beskytte bestandene av laks og sjøørret mot forsuring. Fangstene har vist tendens til reduksjon i senere år, og én av hypotesene peker på en mulig sammenheng med økt påslag av lakselus i fjordområdet.

De lavereliggende områdene av hovedvassdragene samt mindre kystnære småvassdrag kan stedvis være utsatt for overgjødsling pga. landbruksaktivitet med stort innslag av husdyrhold. Deler av Karmsundet har kostholdsrestriksjoner pga. forhøyet innhold av PCB og PAH.

Kart over vannområdet:

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 09. juni 2015