gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Medlemmer av arbeidsgruppen

Mandat til arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppen er det faglige organet til vannområdet, og skal:

  • Bidra til samordning over kommunegrensene i tiltaksoppfølgingen.
  • Bidra med faglige vurderinger/leveranser i saker knyttet til arbeidet i vannområdet, inkludert inspill til tiltaksanalysen for vannområdet og regionalt overvåkingsprogram.
  • Gi forslag til vedtak i saker som skal behandles i vannområdeutvalget.
  • Bidra til fremdrift i fellesprosjektene til vannområdet.
  • Arbeide for administrativ forankring av vannområdearbeidet i kommunene. 
Navn  Kommune/Sektormyndighet  Funksjon  E-post 
Marlin Øvregård Løvås Tysvær  Miljøvernrådgiver  marlin-ovregard.lovas@tysvær.kommune.no 
Harald Olav Stuhaug Vindafjord  Landbruksrådgiver  harald.olav.stuhaug@vindafjord.kommune.no 
 Ingrid Ebne Haugesund  Miljøvernleder  ingrid.ebne@haugesund.kommune.no 
Anne Elisabet Askeland Bokn   Samfunns- og utviklingssjef anne.elisabet.askeland@bokn.kommune.no 
Peder Christiansen Karmøy  Naturforvalter  peder.christiansen@karmoy.kommune.no 
Foruten de faste medlemmene av arbeidsgruppen stiller Fylkesmannens miljøvern- og/eller landsbruksavdeling etter behov. Vannområdekoordinator fungerer som sekretær for gruppen.
Publisert: 25. juli 2017 Sist oppdatert: 25. juli 2017