gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Medlemmer av vannområdeutvalget

Mandat til vannområdetuvalget

1. Vannområdeutvalget skal samordne og sikre konsensus omkring det faglige arbeidet i vannområdet:

  • Godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet, herunder vannområdets tiltaksanalyse som innspill til vannregionens forvaltningsplan.
  • Tilrettelegge for god medvirkning fra frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner og grunneierorganisasjoner.

2. Vannområdeutvalget skal arbeide aktivt for å fremme vannområdets og kommunenes behov:

  • Ta initiativ til å fremme saker av betydning for arbeidet lokalt.
  • Vedta hvilke fellesprosjekter som vannområdet skal prioritere.
  • Søke om økonomiske støtte til vannområdets fellesprosjekter.
  • Arbeide for politisk forankring av vannområdearbeidet i kommunene.
Navn Kommune/sektormyndighet Funksjon E-post
Gudrun Caspersen Haugesund Leder   gcaspersen@getmail.com
Endre Stople Vindafjord  Nestleder  e-stople@online.no 
Sigmund Alvestad Bokn  Fast representant  sigmund@kleivaa.no 
Endre Bø Blindheim Karmøy  Fast representant  endreblindheim@yahoo.no 
Terje Knoff Tysvær  Fast representant  terkn@statoil.com 
Harald Stakkestad Rogaland fylkeskommune  Fast representant  harald.stakkestad@gmail.com 
Torunn Vestbø Gjerde Rogaland fylkeskommune  Fast representant  torunnvg@gmail.com 
Åshild Skeie Mattilsynet  Fast representant  ashild.skeie@mattilsynet.no 
Kari Grundvig  Fiskeridirektoratet  Fast representant  kari.grundvig@fiskeridir.no 
Ørjan Simonsen Fylkesmannen i Rogaland Fast representant fmroocs@fylkesmannen.no
Kommunene og fylkeskommunen har oppnevnt vararepresentanter som stiller hvis deres respektive faste representanter må melde forfall. Vannområdekoordinator fungerer som sekretær for gruppen.
Publisert: 25. juli 2017 Sist oppdatert: 25. juli 2017